Vesterålskraft - DEADLINE MEDIA
Loading...

Historien om troen på fremtiden

I forbindelse med at konsernet Vesterålskraft fylte 80 år, ønsket de en revitalisering av merkevaren. I samarbeid med Hipp Hurra utviklet vi et nytt visuelt utrykk for konsernet og dets datterselskaper. Ettersom Vesterålskraft er et selskap med sterk lokal forankring, ønsket vi å befeste denne videre gjennom å synliggjøre deres fortsatte engasjement for lokal idrett og kultur, i den lokale lanseringen av logoen. Resultatet ble en fotballfest som ble arrangert sammen med Sparebank 1 Nord-Norge , som nylig hadde sponset nytt kunstgress i idrettshallen, der logoen ble presentert av de som har det tettes til brystet – nemlig alle lag og foreninger som Vesterålskraft sponser. Målet var å forsikre kunder og interessenter om at konsernet består, og satser videre mot de 80 neste – og at de vil fortsette å engasjere seg like sterkt for barn og unge i Vesterålen.

Våre tjenester

2019-10-18T10:03:34+00:00