Vår landsdel. Vårt ansvar. Våre løfter. - DEADLINE MEDIA
Loading...

Vår landsdel. Vårt ansvar. Våre løfter.

Gjennom året som har gått har vi vært i kontakt med så mange flotte ulike kunder og bransjer, alt fra barnehager, renovasjonsselskap, offentlige aktører til fiskerinæringa. Det som møter oss er positive og ambisiøse mennesker, som alle vil utvikle  og forbedre landsdelen vår. 

Nord-Norge har også noen utfordringer, og vi mener samarbeid er nøkkelen til mange av disse. Samarbeid for å få realisert det uforløste potensialet vi har, og samarbeid for å få rekruttert de rette folka som kan være med å utvikle landsdelen. 

Derfor har vi i Deadline Media, inspirert av landsdelen og de bedriftene vi er i kontakt med, satt oss noen nyttårsforsetter på hvordan vi ønsker å jobbe fremover. Vi er selvfølgelig ikke helt i mål selv, men vil fremover søke samarbeid med aktører som bidrar aktivt for landsdelen vår:

  • De som bidrar til landsdelen gjennom skape begeistring, engasjement og bolyst, lokalt eller regionalt. 
  • De som bidrar til utvikling fordi de våger å samarbeide med konkurrerende bedrifter og regioner. Vi kan ikke risikere at prosjekter som er fantastiske for landsdelen vår, hindres av frykten for å samarbeide. 
  • De som tar miljøet på alvor.

Vi mener dette er et felles ansvar vi har; næringsliv, offentlige organer, media og forbrukere – uavhengig av politisk overbevisning, religion og konkurranseforhold. Et ansvar for å sikre vekst i nord i dag, og et ansvar for en levedyktig fremtid for de som kommer etter oss. 

Naturligvis kommer vi også til å gjennomføre musikkfestivalen Fæsterålen og næringslivskonferansen Plog. Vi er privilegerte som får jobbe med prosjekter vi elsker. Men vi gjør det også fordi vi mener det er helt nødvendig at vi, som en del av næringslivet i Nord-Norge, tar i et tak – og tar ansvar for den landsdelen som vi er så heldige å få bo i, arbeide i, og leve i. Dette er et ansvar vi tar med glede, og som vi håper flere aktører, både i det offentlige og i det private, ønsker å ta sammen med oss.

2020-01-06T14:19:59+00:00