THE DEADLINER - DEADLINE MEDIA - Bloggen The Deadliner
Loading...
THE DEADLINER2019-05-03T13:29:22+00:00

Vår landsdel. Vårt ansvar. Våre løfter.

Gjennom året som har gått har vi vært i kontakt med så mange flotte ulike kunder og bransjer, alt fra barnehager, renovasjonsselskap, offentlige aktører til fiskerinæringa. Det som møter oss er positive og ambisiøse mennesker, som alle vil utvikle  og forbedre landsdelen vår. 

Nord-Norge har også noen utfordringer, og vi mener samarbeid er nøkkelen til mange av disse. Samarbeid for å få realisert det uforløste potensialet vi har, og samarbeid for å få rekruttert de rette folka som kan være med å utvikle landsdelen. 

Derfor har vi i Deadline Media, inspirert av landsdelen og de bedriftene vi er i kontakt med, satt oss noen nyttårsforsetter på hvordan vi ønsker å jobbe fremover. Vi er selvfølgelig ikke helt i mål selv, men vil fremover søke samarbeid med aktører som bidrar aktivt for landsdelen vår:

  • De som bidrar til landsdelen gjennom skape begeistring, engasjement og bolyst, lokalt eller regionalt. 
  • De som bidrar til utvikling fordi de våger å samarbeide med konkurrerende bedrifter og regioner. Vi kan ikke risikere at prosjekter som er fantastiske for landsdelen vår, hindres av frykten for å samarbeide. 
  • De som tar miljøet på alvor.

Vi mener dette er et felles ansvar vi har; næringsliv, offentlige organer, media og forbrukere – uavhengig av politisk overbevisning, religion og konkurranseforhold. Et ansvar for å sikre vekst i nord i dag, og et ansvar for en levedyktig fremtid for de som kommer etter oss. 

Naturligvis kommer vi også til å gjennomføre musikkfestivalen Fæsterålen og næringslivskonferansen Plog. Vi er privilegerte som får jobbe med prosjekter vi elsker. Men vi gjør det også fordi vi mener det er helt nødvendig at vi, som en del av næringslivet i Nord-Norge, tar i et tak – og tar ansvar for den landsdelen som vi er så heldige å få bo i, arbeide i, og leve i. Dette er et ansvar vi tar med glede, og som vi håper flere aktører, både i det offentlige og i det private, ønsker å ta sammen med oss.

Vi bygger Nord-Norges største kommersielle filmstudio!

Endelig kan vi fortelle hemmeligheten vi har holdt på så lenge – i 2020 starter vi byggingen av nye lokaler i Vesterålen, som blant annet vil romme et film- og TV-studio Nord-Norge ikke har sett maken til.

Drømmen har vært der lenge, og snart starter arbeidet. Hvorfor? Det er mange grunner, men den viktigste; vi tror på næringa vår, og vi vil være med å utvikle Nord-Norge.

Nye lokaler som rommer “alt”

En annen grunn, er at vi lenge har vært på utkikk etter nye lokaler. Det er mange årsaker til det – blant annet at vi har utrolig mye utstyr stående på et eksternt lager i dag, noe som er både tungvint og en skikkelig tidstyv. Vi har jo materialet til en hel festival stående, alt fra scene, skjermer og lysrigg, til telt, benker og verdens største torskekjeft. I de nye lokalene vil lageret være samlokalisert med kontoret, noe som vil gjøre tilgjengeligheten mye bedre. Et annet viktig moment er at bedre lagerfasiliteter vil gjøre det lettere for oss å tilgjengeliggjøre det filmutstyret vi har. Dette kan også bety mye for filmbransjen i regionen generelt. Det er få produksjonsselskaper som eier utstyr selv, de leier. Men i vår region er det ikke så god tilgang på det rette utstyret, men det kan vi altså nå gjøre noe med. Når vi får et lager som faktisk er laget for å huse filmutstyr, blir det en enklere operasjon å få leid ut utstyr. Det er bra for oss, og for andre i bransjen.

NYSKJERRIG PÅ HVA VI JOBBER MED?
Filmstudio rigget for fremtiden

Lageret vårt har tidvis også fungert som filmstudio – for eksempel på denne og denne filmen. Selv om filmene ble bra, er det er selvfølgelig ikke optimalt, og vi gleder oss veldig til å få et fullverdig studio som står klart til en hver tid. Dette vil selvfølgelig også kunne brukes av andre filmskapere og gir enda flere muligheter i Nord-Norge. 2019 har vært er svært hektisk og spennende år, som har bydd på muligheter vi ikke engang hadde turt å drømme om. Resultatet er at vi er i vekst, og dette bygget er en naturlig del av kombinasjonen av denne veksten, ambisjonene våre for oss selv og for Nord-Norge.

Plass til mer kreativitet

Det skal selvfølgelig også være kontorer i det nye bygget, og her er det plass til flere kreative hoder. Det er fordi vi ønsker å skape et kreativt miljø rundt oss, og mener at å legge til rette for vekst er et felles ansvar vi som har vært i bransjen en stund har. 

Kuda

Selskapet som har kjøpt tomten og som står for både riving av eksisterende bygningsmasse og bygging av det nye bygget er Kuda Eiendom. Selskapet eies i sin helhet av Deadline Holding AS og inngår i konsernet som også eier selskapene Deadline Media og Film AS og Deadline Event AS. Konsernet er i sin helhet eid av vår egen Stein Inge Pedersen, som vi synes er helt rå som legger handling bak drømmene våre.

Klar om to år

Herligheten skal være innflyttingsklar om to år, og har du lyst å være med på flyttelasset er det bare å ta kontakt!

KONTAKT OSS

Vi heier på videregående opplæring!

Samtidig som det kuttes i tilbudene for videregående opplæring i Nordland, har vi inngått et samarbeid med Hadsel videregående skole for å bidra til en fortsatt satsing på mediefagene i Nordland.

Med over 25 års erfaring innen teknisk medieproduksjon, er vi opptatte av at mediebransjen i Nord-Norge må ivareta rekrutteringen og nivået for å henge med i utviklingen. I byer som Oslo og Bergen, der det er et stort miljø for medieproduksjon, vil naturlige synergier hele tiden heve nivået. Her, hvor miljøet er mindre, er det vår oppgave som en større medieprodusent, å være et lokomotiv for denne utviklingen, noe vi nå gjør gjennom et samarbeid med fagskoleutdanningen.

NYSKJERRIG PÅ HVA VI JOBBER MED?
Faglig veiledning og praksis

Konkret går samarbeidet ut på at fotografer og produsenter fra oss skal bidra i undervisningen gjennom foredrag og bedriftsbesøk, for å vise og forberede studentene på hvordan bransjen fungerer. 

Det skjer alltid noe i mediebransjen, både i forhold til utstyr, tekniske løsninger og distribusjonen av innhold, og er kanskje en av de bransjene som har endret seg mest de siste årene, med tanke på hvordan innhold konsumeres. Alle mediehusene i Norge har måttet vri hodene for å imøtekomme den nye formen for mediekonsum. Dette påvirker oss som produksjonsselskap, og vi har utviklet oss i takt med dette.

Høyt tempo og stor variasjon

En av initiativtakerne til samarbeidet, Kolbjørn Hoseth Larssen, har selv erfaring fra mediebransjen, og lever i dag av å undervise i fagene. Han sier seg enig i dette:

– En av de viktigste kompetansene vi kan lære studentene, er endringskompetanse. Bransjen har endret seg enormt fra da vi hadde to kanaler på lineær TV og avisen i postkassa hver dag – og det er ingenting som tyder på at denne endringen kommer til å bremse opp. Å ha en samarbeidspartner som lever med disse endringene hver dag, har stor verdi for undervisningen, forklarer han.

En arbeidsdag i Deadline Media er sjeldent lik, og med stadig mer kompetente kunder med ambisiøse prosjekter, pusher vi hverandre hver dag i forhold til hvordan vi skal levere god kommunikasjon. At vi har en miks mellom tekniske fagpersoner på produksjonssiden, sammen med markedsfolk som følger med på utviklingen i markedet, er en del av årsaken til vår lange levetid i en bransje preget av store utskiftninger.

Alltid på jakt etter flinke folk

Vi brenner for Nord-Norge, og synes det er viktig at næringslivet legger ressurser på bordet for å skape og bruke lokal kompetanse. Vi kan ikke klage over at de unge forlater Nordland, hvis vi ikke gjør noe aktivt for å forhindre det. Spesielt ikke når vi ser utviklingen i tilbudene på videregående opplæring. Da må vi gå i oss selv å se hva vi kan gjøre for å skape og tilrettelegge for opplæring, arbeidsplasser og karriere her hjemme. Det er den eneste måten vi kan lykkes med vekst i Nord-Norge, og gjennom dette samarbeidet legger vi handling bak disse uttalelsene.

Det er lite som skjer ved bruk av tomme ord.

Skallebanken – kreativt samarbeid i nord

Den kreative næringa i Nord-Norge er kompetent, men fragmentert. Nettverksprosjektet Skallebanken mener samarbeid er løsningen for økt synlighet og oppdragsmengde for kreativ kommersiell næring i nord. 25. oktober arrangerer de gratis fagseminar og bransjemingel i Harstad.

Skallebanken er et Innovasjon Norge-finansiert bedriftsnettverk som har som mål å løfte den kreative næringa i Nord-Norge. Initiativtakerne er Deadline Media, Hipp Hurra og Chili. Nettverket har hittil gjennomført forstudie og forprosjekt hvor de har utredet hvordan man kan tenke nytt rundt organisering og samarbeid for å løfte den kreative kommersielle bransjen i nord.

Målet er å styrke bransjens kompetanse, ressurstilgang, omdømme og konkurransekraft.

Kreative skaller 

Navnet “Skallebanken” symboliserer måten vi ønsker at nettverket skal fungere – ved å samle flest mulig kreative skaller, vil vi sammen få økt vår kreative kompetanse og stå sterkere i et nasjonalt perspektiv. 

Bedriftene i nettverket ser ikke på den interne konkurransen mellom dem som en utfordring.Det vil selvfølgelig være situasjoner der vi alle leverer tilbud, men vi ønsker jo heller at “en av oss” skal få tilslag, enn at jobben går til et byrå fra et annet sted i landet. Derfor ønsker vi heller et fokus på at vi her nord skal spille hverandre gode, enn å konkurrere hverandre ut. Vi skal heller hele tiden strekke oss etter å være den beste versjonen av oss selv, enn å fokusere på å rive andre ned.

Kompetanseheving

– Ved å ha denne typen nettverk vil vi få muligheten til å få større leverandører og bransjefolk til å komme hit og holde fagseminarer og liknende, i stedet for at vi må reise sørover. I tillegg mener vi at samarbeid på tvers av bedrifter og fagområder, vil styrke næringen vår, noe som igjen vil gagne alle kundene våre.

Skallebanken vil fortelle historien om den kreative krafta i det nord. Slik skal de skape en sterk og overbyggende identitet for nettverksmedlemmene. Prosjektet vil også utrede forskjellige former for samarbeidsmodeller på tvers av organisasjonsnummer.

Ønsker flere medlemmer i samarbeidet

Neste steg er et treårig hovedprosjekt, da ønsker initiativtakerne å ha med seg nye medlemmer og samarbeidspartnere fra hele landsdelen.

Om du driver et selskap med flere ansatte eller er freelance, er du like aktuell, og vi oppfordrer alle til å melde seg på Skallebankdagen for å få mer informasjon og for å bidra til å forme prosjektet videre.

Arctic Innovation Week

Skallebankdagen er en av arrangementene i Arctic Innovation Week, og hit kommer også Innovasjon Norge for å informere om sin satsning på kreativ næring. Vi har også et tett samarbeid med Kreativt Forum, som er nasjonal bransjeforening for kommersiell kreativ kommunikasjon, og er glade for at også de kommer på Skallebankdagen. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Det avholdes på UiT – Norges arktiske universitet Harstad, og er en del av programmet i Arctic Innovation Week.

For påmelding, program og mer informasjon, se arrangementet på Facebook: 

INFORMASJON OG PÅMELDING
“Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.”
― Henry Ford
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vil du være med å utvikle morgendagens kommunikasjon? Vi søker en kreativ prosjektleder

Her er ei sånn standardsetning som alle bedrifter digger å skrive: På grunn av økende oppdragsmengde trenger vi en strukturert prosjektleder på Sortland.

Vi ser etter en kreativ person med hjerte for historiefortelling. En person med bakgrunn enten fra film- eller markedsføring som kan tilføre oss noe også på produksjonssiden. Som prosjektleder er du navet mellom kunden og alle involverte i teamet, og sørger for at sluttproduktet blir bedre enn kunden forventer. Du har ansvaret for budsjett- og prosesstyring, koordinering av aktiviteter og fremdriftsplaner. Du er den som beholder roen og smilet, når det koker.

HER KAN DU SE NOEN AV HISTORIENE VI HAR FORTALT
Deadline Media søker prosjektleder
Du er ærekjær, nysgjerrig, ærlig og ekte, og alle vet hvor de har deg. Du har ambisjoner og du er tydelig, kundeorientert og strukturert. Du har teft for effektiv kommunikasjon.Vi er et team på ti ansatte som jobber med filmproduksjon, kommunikasjonsstrategi, eventer og produksjon av innhold til digitale kampanjer. Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø, men ikke redd for å ha store ambisjoner. Vi er i vekst, og satser stort. Ikke bare på å bygge opp en spennende portefølje, men også på våre medarbeidere. Hos oss er det rom for å forme egen arbeidshverdag og gjennomføre prosjekter man drømmer om.I Deadline bygger du deg opp 360 graders erfaring innen markedsføring og er en spennende arbeidsplass for deg som brenner for markedsføring og filmproduksjon, med hektiske dager og høyt tempo.

Arbeidssted: Sortland. En del reising mellom kontorstedene Sortland og Bodø må påberegnes, i tillegg til reising i forbindelse med produksjoner. Vi kan bistå med flytting.

Stilling: 100 %

Søknadsfrist: 25. oktober.

Tiltredelse etter avtale

Søknad sendes inn på eksternt skjema HER.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder: Martin Meisterlin, 976 55 658 eller martin@deadlinemedia.no

Deadline Media er Nord-Norges største produksjonsbyrå med over 25 års erfaring. Vi produserer film, TV og innhold til digitale kampanjer, eventer og sosiale medier. Vår unike TV-bakgrunn har gitt oss teft for å se hva som utløser engasjement, og vi har ærlige og effektive rådgivere i alle ledd. Det er i skjæringspunktet mellom den filmfaglige produksjonskompetansen og fremoverlente markedsførere at magien skjer – det er det kaller vi Deadlinemagien.

Nye folk + gamle folk i nye stillinger

Først om de nye

Vilde Odmundson er ansatt som grafisk designer – en stilling vi i utgangspunktet ikke hadde planlagt, men når noen sjanser må man bare ta, når de kommer rækede på ei fjøl. For Vilde har som mange andre nordlendinger vært inne i en forvirret periode med identitetskrise, og vasa rundt sørpå i den tro at gresset er grønnere der. Men som så mange før henne, kunne hun konkludere med at Jørgen Hattemaker hadde rett – graset er grønt for alle, og ekstra stas er det jo med grønt gress her nord. Så hun tok tell vett å fløy mot nord (fri fortolkning av Halvdan Sivertsens episke låt, Ti Tusen Tommeltotta), og med en bachelor i grafisk design fra Westerdals ACT og  to år reklame og merkekommunikasjon ved Norges kreative fagskole i ryggsekken var det ingen tvil om at dette var ei dame vi ville ha. Vilde har tidligere jobbet i reklamebyrået McCann Oslo med kunder som TINE, Peugeot, Regnskogfondet, Apotek1 og Ruter, og vi gleder oss stort til høsten sammen med henne.

Ulrikke Uhre er digital markedsfører og tar ansvar for nettsider og distribusjon. Ulrikke har vært sammen med oss en stund nå, og sklir rett inn i sirkuset!

Du kan kontakte Vilde eller Ulrikke her.

Så om de gamle

Stein Inge har til nå vært daglig leder i både Deadline Media og Deadline Event. På grunn av økt etterspørsel og aktivitet i eventselskapet skal han nå ha fullt fokus på dette, i tillegg til å fortsette som produsent og fotograf i Deadline Media. Martin overtar daglig lederrollen i Deadline Media, og får hjelp av Katrine som tiltrer lederrollen på kontoret i Bodø. Stein Inge er fortsatt eneeier i begge selskapet, gjennom sitt holdingselskap Deadline Holding.

Deadline Media
Hvorfor endre på et vinnerlag?

Økt etterspørsel er hovedårsaken til omstruktureringen. At bedrifter og organisasjoner i Nordland ser verdien i å ha godt innhold i sine kanaler er veldig gøy, og det finnes så mange bedrifter i området som har spennende historier de enda ikke har fortalt. Det har vi lyst å gjøre noe med.

Vi fokuserer på historien bak det kommersielle budskapet når vi produserer film for våre kunder, og målet vårt er alltid at historiene vi forteller skal engasjere de som ser den, og det er nok nettopp dette som skiller oss fra andre leverandører av kommersiell film i regionen.

At etterspørselen øker, øker naturligvis også antall tilbydere. Men for oss har ikke det vært negativt – tvert imot. Jo flere som tilbyr film, jo mer bevisst blir kundene på kvalitetsforskjellene, og hvilken innvirkning det har på merkevaren, det er bra for oss og pusher oss til å alltid levere den beste versjonen av oss selv.

Folk er nøkkelen

Film- og markedsføringsbransjen har utviklet seg i rasende fart de siste årene, og for å imøtekomme denne tilbyr vi nå flere tjenester innen kommunikasjon og distribusjon, i tillegg til selve filmproduksjonen. Akkurat nå leter vi etter dyktige prosjektledere med digitale hoder, men alle med lidenskap for filmfaget er alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Vil bli best i Nord-Norge på kreativ kommunikasjon

Selv om Deadline Media leverer de fleste kommunikasjonstjenester, er film grunnmuren i selskapet.  De fleste organisasjoner ønsker kun et byrå å forholde seg til, og selv om vi nå er rigget for å påta oss slike oppdrag, kommer vi aldri til å bli et tradisjonelt reklamebyrå. Vi opererer alltid litt på kanten av boksen, og kampanjen “Alle burde ha en Nordlending” for Signal i sin tid, er et godt eksempel på dette. Den ble sensurert på flere kinoer i Norge i 2015, men befestet likevel Signal som en lokal bredbåndsleverandør i Nord-Norge. Filmproduksjon og kommunikasjonen knyttet opp mot distribusjonen av disse, er det vi først og fremst leverer. Det er det vi er eksperter på, og det vi skal være best i Nord-Norge på. 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kino?

Ja takk.

Vi sier ofte til våre kunder at de må vise filmene sine på kino. Blikket vi får i retur sier “selvfølgelig sier du det, du vil bare ha mer penger ut av meg”. La oss svare på det, en gang for alle.

Kinoreklame = Kvalitet

Å vise reklamefilmen sin på kino betyr kvalitet på to helt sentrale områder. Det betyr at du har et innhold av høy kvalitet som vil gi seerne en opplevelse, noe som samsvarer med vår tankegang om å ikke slite ut kundene sine for likes og klikk. Det betyr også at du får høy kvalitet på de visningene du betaler for – filmen din blir sett.

En undervurdert distribusjonskanal

Nyere undersøkelser, gjennomført av Ipsos MMI og Meetingpoint, viser blant annet at kinoreklame er 3,6 ganger mer effektiv enn TV-reklame, i forhold til reklameerindring. I tillegg til å huske reklamen godt, mener publikum at kinoreklame er en del av kinoopplevelsen og sier at den er både ønsket og forventet.

Reklamen er en del av opplevelsen

Forestill deg selv. Du har kjøpt billetter til en film du har gledet deg til å se. Mobilen er på lydløs og du lander i kinosetet. Endelig kan du lukke hverdagens ståk og krav ute. Det er deg, 50/50 popcorn og baconcrisp, en sukkerdrikk, mørket og lerretet. Du har full fokus på det sistnevnte, og … *din merkevare her*.

Filmen du har produsert blir sett. Budskapet ditt blir ikke bare hørt, det blir også husket. Det betyr at det er høy kvalitet på hver eneste visning av filmen din, og at du er et stort steg på veien i å nå ditt mål om holdnings- eller handlingsendring.

Her kan du se en av våre kinoproduksjoner:

Forsterker markedsmiksen

Setter du kinovisningen i sammenheng med den øvrige markedsmiksen din, plakater, TV, annonsering digitalt og på papir, din synlighet i sosiale medier sier undersøkelsen at det er 57 % sannsynlighet for reklameerindring.

Kinoreklamen øker

De siste årene har omsetningen på kinoreklame økt med over 50 %. Grunnen til dette er at stadig flere annonsører ser verdien i denne distribusjonskanalen, blant annet fordi kinoene leverer stabilt høye besøkstall og har attraktive målgrupper. I tillegg er det en svært priskgunstig kanal – enn så lenge, i motsetning til hva veldig mange tror.

Vi formidler always-on- og kampanjeavtaler på kinoer i hele Norge – også lager vi jo film da!

Kontakt oss for en prat og film og sånt

“Oh how Shakespeare would have loved cinema!”
― Derek Jarman, Dancing Ledge
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Statistikken som dreper

Vanligvis statistikken en konsekvens av, og ikke årsaken, til dødstallene i media, men vi mener at den i seg selv kan også drepe. Les videre for å finne ut hvem-hva-hvordan👇

Dreper statistikk kreativitet?
Står kreativiteten for fall?

Ifølge Store Norske Leksikon defineres kreativitet som skapende evne eller virksomhet, idérikdom.  Pia Gulbrandsøy er stipendiat ved Høgskolen i Buskerud, og forsker på om det finnes ulike måter å være kreativ på. Hun deler fenomenet i to hovedkategorier; problemløsende og nytenkende kreativitet, og skiller mellom proaktiv og reaktiv kreativitet. Reaktiv kreativitet er reaksjonen på et problem som må løses: Ut i fra et foreliggende problem vil en bruke sin kreativitet for å forsøke å løse det. Proaktiv kreativitet er kreativitet som innebærer ideer og nytenkning uten at det nødvendigvis foreligger noe problem.

Som innholdsprodusenter jobber vi ut fra begge disse perspektivene, enten vi blir presentert med en problemstilling eller budskap som skal kommuniseres, eller vi får mindre konkrete kommunikasjonsoppgaver i forbindelse med merkevare- eller omdømmebygging. Uansett hvilken type kreativitet vi jobber ut fra, står vi overfor en utfordring og påstått potensiell dødstrussel – statistikken.

Markedsførere elsker statistikk

Et utsagn vi med glede stilte oss bak for noen år siden. Den digitale markedsføringen var kommet for å bli, men utfordringene lå i målbarheten. Bedriftene var skeptiske fordi de ikke kunne vite hvor mye av annonsekronene som førte til salg (noe vi senere lærte oss het konverteringer, ettersom et salg kan være så mangt). De store plattformene svarte på tiltale, og lanserte stadig mer avanserte målevertøy, og vi hoppet av glede i kontorstolene våre. Nå skulle de få se, tenkte vi. Og vi målte og koste oss i excel i dagevis før møtene. Vi hamret ned forkortelser på parametre vi knapt selv forsto, og gikk med hevet hode inn til sjefen sjøl. Vi peika og forklarte, og kunne til og med vise til enda flere avanserte målrettingsverktøy – nå kan vi nå hvem vi vil, hvor vi vil og når vi vil! Det var hallelujastemning over hele fjøla.

Men hva skjer med kreativiteten, når de kreative folka sitter og analyserer seg i hjel i excel, attribusjonsmodeller og fandens oldemor?

Vi vet for mye og tørr for lite

Sannheten er at verktøyene er i ferd med å begrense oss og gjøre oss dårligere. Vi vet for mye om de vi skal treffe, og dette gjør at vi tar færre sjanser. Vi er redde for å bli stilt til ansvar for en KPI, CTA eller bouncerates som ikke står i forhold til glansbildet vi sendte over da vi fikk oppdraget. Vi er fanget i en boks (eller en excelcelle om du vil), når jobben vår er å være utenfor boksen. Den store annonsørrapporten 2018, produsert av ANFO, spekulerer i at kreativiteten i norsk markedsføring er på vei nedover, i takt med at analysegrunnlaget stiger. Det vil ikke vi være en del av.

Ta kreativiteten tilbake!

Statistikk er bra, la det være sagt (markedsførere elsker fortsatt statistikk) – men vi må lære oss å bruke den med måte. Å ikke se oss blind på tallene, men stole på kreativiteten – dyrke kreativiteten. Det er kreativiteten som skal gjøre bedriftene til sterke merkevarer og øke salget (konverteringene, beklager!) . Og ja – kanskje går vi på en smell, der klikkraten ikke går i taket, men vi lærer. Ssannheten er sagt av mang en prins på jakt etter prinsessen – den som intet våger, intet vinner!

Hvem tar regninga for kreativ prøving og feiling?

Kundene? Ja. Og nei. Men det er vår oppgave som kreativt byrå å lære kundene om de kreative prosessene og skape forståelse for at kreativitet er en langsiktig investering. Dette er også forklaringen på at våre mest suksessfulle produksjoner er for langsiktige kunder som investerer i kreativitet over tid. Vi skal bruke tallmaterialet, men vi skal bruke det med måte. Vi skal bruke verktøyene, der de er relevante. Men vi må ikke presse kreativiteten inn i en så liten boks at den ikke får plass. At alt som er igjen er en liten plakat med store bokstaver hvor det står KJØP MER, fordi vi vet at målgruppen kan lese, lystrer på CTA, har brunt hår, 2,5 katter og bor i an blokk i nærheten av butikken vi jobber for. Vi skal være kreative, både reaktivt og proaktivt, både oppover og nedover, digitalt og analogt. 

Kreativiteten skal ikke analyseres til døde. Kreativiteten skal leve!

Kilder:

Den store annonsørrapporten 2018, Store Norske Leksikon, Magma

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Takk-for-i-år-utgaven

Herreminhatt da var vi her igjen.

Det er igjen tid for å se litt i bakspeilet – men aller mest har vi lyst å se fremover.
Ikke fordi 2018 ikke har vært et rått år, for det har det virkelig!

2018 
Skalleprosjekt

Året startet med første møte i det kreative samarbeidet Skallebanken. Vi er med i et prosjekt der noen av de beste skallene i Nordland stikker skallene sammen, og på den måten kan plukke ut det beste hodene til enkeltprosjekter. På den måten kan vi ta på oss større prosjekter og levere bredere og bedre kompetanse til våre kunder. En klassisk vinn-vinn!

Filmprosjekt

I år har Katrine fått masse ny og nyttig læring “on set”. Vi leverte koordinatortjenester på kortfilmen “HÆSTKUK” som har premiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar. Med produsenten Ragna Nordhus Midtgard fra MER FILM som mentor fikk markedsføreren smaken på settlivet og ikke minst lyst til å ta opp ridesporten igjen! Filmen er regissert av bodødame og manusforfatter Aasne Vaa og vi gleder oss stort til premiere.

Vår egen film Hermann, regissert og skrevet av Tord Theodor Olsen, hadde premiere på Barnefilmfestivalen i Kristiansand i april. Det var stort!

TVprosjekt

Senere på høsten banket selveste NRK på døren og trengte våre tjenester under en innspilling i Henningsvær – under storproduksjonen 22. juli. I første runde var vi med på casting av nøkkelroller, og etterpå brettet Katrine ivrig opp armene igjen, denne gangen som statistansvarlig, med god hjelp fra Henriette.

I tillegg har Kevin gjort klipp og foto på TVdokumentaren om flyulykken som fant sted på Helgeland i 1988. Den heter Torghatten og gikk på NRK 1 på 30årsmarkeringen for ulykken i mai i år.

Sorteringsprosjekt

Vi er så heldige å ha Iris Salten som kunde, og det er en gjeng som vet å pushe grenser i kommunikasjonen, og utfordre både seg selv og oss på hva som blir det neste store. I år fikk Katrine og Robin være med da selveste ordføreren sparket i gang strandryddeaksjonen på vakre Bliksvær, og vi har hatt en phootoshoot med selveste superfortograf Nadia Norskott på Vikan. Det ble det selvfølgelig film av!

Ekstra gøy er det jo da at RenoVest også har lyst å leke med oss – og leke fikk de, da Thomas produserte denne fantastiske filmen for dem. Sortering er gøy – det kan vi skrive under på!

Festivalprosjekt

Dette punktet kunne bare handlet om den fantastiske jobben Henriette, Stein-Inge, Inger Berit og resten av Deadline Event gjør med Fæsterålen, og at vi slo både publikumsrekord og omsetningsrekord i år (Hurra!). Men det handler også om at vi fikk være med da Sparebanken Nord-Norge lanserte tidenes event i Harstad; GLØD. Et utrolig gøy prosjekt hvor vi fikk filme ildsjelene som står på for idretts-og organisasjonsnorge dag ut og dag inn. En snill dag på jobb, for å si det sånn. I tillegg var Deadline Event med på den praktiske eventproduksjonen – sinnsykt gøy!

På toppen av dette har vi lansert en egen “festival” for næringslivet (også kalt konferanse): PLOGkonfreansen skal inspirere og motivere bedrifter i Nord-Norge til å tørre å tenke større, og strekke seg lengre for å sikre vekst og utvikling i nord. Du kan melde deg på her.

Det-som-betyr-noe-prosjekt

I høst var Robin og Thomas ute å gjorde en skikkelig viktig jobb. En aksjonsfilm for Øyriket utenfor Harstad, som står i fare for å miste ambulansebåttilbudet sitt. Selv om vi har sett den tusen ganger, gir den oss fortsatt frysninger og klump i halsen. Ekstra tusen takk til Bendik, som lot oss låne den flotte sangen sin <3

Samferdselsprosjekt

Som kommunikasjonsleverandør for samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune får vi jobbe med noe av det vi liker aller best – nemlig vakre naturbilder. Som vi alle vet er Nordland fullspekket av natur, og fotografene våre sier ikke nei takk til å lufte dronen. Men for å virkelig nå ut til folk med viktige beskjeder leide vi inn ekstern hjelp – Kliff Arne fra Selve Narvik. Aldri har vi opplevd en sånn respons som med han. Ingen tvil om at denne karen appellerer til den indre nordlending i både nordlendinger og søringer!

Ikke nok med det, vi fikk også med oss Bjørn Sundquist på laget, da vi skulle fortelle om den vakre nordlandsnaturen som kollektivtilbudet i Nordland lar oss oppleve. Kevin og Martin var relativt starstruck etter en time med han i studio!

Nettsideprosjekt

I løpet av året har Deadline Media fått ny nettside, og ikke nok med det – vi har startetdenne “bloggen” hvor vi skriver om det som opptar oss innen kreativ kommunikasjon og markedsføring. Vi delte blant annet denne posten om hvordan man nå kan gå inn å se hva en bedrift annonserer med på facebook, uten innloggingstilgang.

Prosjektlykke

Det er så mange flere prosjekter vi gjerne skulle nevnt. Vi er evig takknemlige for at vi har så mange og varierte kunder som tar oss med på sine reiser.

I år som i fjor er det noen som kommer og noen som går. I vår valgte Tord å forlate oss, til fordel for å starte eget selskap. Trist for oss, men gøy for han – og vi jobber fortsatt mye sammen. Også fikk vi ny kreativ leder – Martin Meisterlin kom fra stillingen som salgssjef i VOL Marked i juni – og vi er superglade for å ha han på laget!

Her ser du vårt showreel for 2018, med smakebiter fra noen av årets prosjekter.

TAKK FOR 2018 FOLKENS – vi digger dere!
2019

Tida er også kommet for å se fremover.
2019 ser lyst ut for vår del. Vi har flere veldig spennende prosjekter som PLOG og Fæsterålen, i tillegg til oppdrag for offentlige aktører og privat næringsliv.

Vårt løfte for det nye året til oss selv og til våre kunder, er at vi skal hylle kreativiteten.
2019 skal leves i kreativitetens navn.

Vi skal tørre å pushe grenser, tenke utenfor boksen, og skape fantastisk innhold som blir lagt merke til.
Vi skal levere kvalitet i alle ledd.
Vi skal fortelle nydelige, vonde, vakre og artige historier.

I tillegg skal 2019 også bli samhandlingens år. Vi skal kjempe for mer samarbeid i en bransje som er veldig konkurransepreget. Vi skal legge til rette for at regionen skal vokse, og det skal vi gjøre gjennom å samarbeide med våre likemenn – våre “konkurrenter”, for å lande større prosjekter, for å levere bedre resultater og for å sette Nord-Norge på det kreative kartet.

Med ønske om et fantastisk nytt år <3
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Hva gjør du nå, Donald Trump?

Nå kan du se annonsene til alle sider på Facebook – helt uten å være logget inn. Se hva konkurrenten din gjør, bli inspirert – men kanskje aller viktigst: Finn ut hva Donald Trump holder på med om dagen!

hva gjør du nå, donald trump
Se alle aktive annonser for en side

Du kan altså sjekke konkurrentene dine, eller rett og slett bli inspirert av de beste – hvordan  kjører de annonsene sine? Hvilken type innhold bruker de? Hva vektlegger de i kommunikasjonen? Og det er svært enkelt, bare gå inn på den siden du ønsker å se på, og klikk på fanen “info og annonser”. Da får du opp alle aktive annonser for siden. Du kan ikke se målretting eller reaksjoner/kommentarer.

skjermdump facebook informasjon og annonser
Dagslys

Så hvorfor gjør Facebook dette? Vår første tanke da vi oppdaga dette var “shit – nå kan alle se hvordan vi annonserer”, og kjente at dette var både avslørende og invaderende. Men vi har jo ingenting å skjule! Og det er vel akkurat derfor Facebook gjør dette, fordi innhold som bør skjules heller ikke skal ligge på Facebook. Vi heier på åpen og ærlig kommunikasjon, og på dagslys i alle kanaler.

Vår andre tanke var “oi, dette er spennende” for nå kan vi lære av bedrifter og organisasjoner vi virkelig ser opp til! Også kan vi snoke på de vi ikke ser opp til, men som samtidig har vist seg å være ganske rå på digital markedskommunikasjon; Hva annonserer ISIS, Donald Trump eller Klu Klux Klan med og hvordan gjør de det?

The Donald

Facebook gjør dette for å forhindre at plattformen blir brukt som et politisk virkemiddel. 7. mai 2018 innførte de derfor en ny funksjon i USA, Storbritannia og Brasil: alle annonser relatert til politikk eller saker av nasjonal betydning, skal ha informasjon om hvem som har betalt for dem. Facebook går faktisk så langt at de også viser rekkevidden, alder, geografi og kjønn for annonsen.

Så hvor mange annonser kjører Donald Trump akkurat nå? I skrivende stund kjører Donald Trump intet mindre enn 4900 forskjellige annonser på Facebook. Blant annet samler han underskrifter for å bygge den berømte muren mot Mexico. Nysgjerrigheten vår vant, og vi MÅTTE trykke på linken for å se hva som skjedde, og vipps hadde vi underskrevet – Ett klikk på Facebook! Deadline Media er altså FOR bygging av mur mot Mexico. Not.

Hva skjer i Norge?

I skrivende stund er ingen av de norske partiene særlig aktive på betalt innhold. Høyre har ingen annonser, Arbeiderpartiet har to, og ingen av de to partilederne har aktive annonser. Norske sider ikke er underlagt Facebooks krav om merking av hvem som har betalt for innholdet, ei heller kan man se annonseresultater. Enda. Men Facebook ruller som regel ut nye funksjoner stykkevis og delt, og følger de denne trenden blir vi ikke overrasket om dette også kommer til Norge snart. Det blir uansett spennende å følge med på “info og annonser” på neste års kommune -og fylkestingsvalg. Mer info om politiske annonser finner du her.

Betalt er bra, men…

– Vi tenker uansett at ærlige, engasjerende budskap som sprer seg organisk er det som skaper mest verdi og resultater i lengden. Dette lykkes man med hvis man kjenner målgruppen sin og er bevisst budskapet man ønsker å formidle.

“The beauty of me is that I’m very rich.”

Vell, vi skulle ønske det gjaldt oss også, Donald. Men vi får heller støtte oss til gresshoppen og si “hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?” og heller være det – med annonser med organisk innhold, vettet og integriteten i behold.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

NYHETSBREV