Loading...

Skallebanken – kreativt samarbeid i nord

Den kreative næringa i Nord-Norge er kompetent, men fragmentert. Nettverksprosjektet Skallebanken mener samarbeid er løsningen for økt synlighet og oppdragsmengde for kreativ kommersiell næring i nord. 25. oktober arrangerer de gratis fagseminar og bransjemingel i Harstad.

Skallebanken er et Innovasjon Norge-finansiert bedriftsnettverk som har som mål å løfte den kreative næringa i Nord-Norge. Initiativtakerne er Deadline Media, Hipp Hurra og Chili. Nettverket har hittil gjennomført forstudie og forprosjekt hvor de har utredet hvordan man kan tenke nytt rundt organisering og samarbeid for å løfte den kreative kommersielle bransjen i nord.

Målet er å styrke bransjens kompetanse, ressurstilgang, omdømme og konkurransekraft.

Kreative skaller 

Navnet “Skallebanken” symboliserer måten vi ønsker at nettverket skal fungere – ved å samle flest mulig kreative skaller, vil vi sammen få økt vår kreative kompetanse og stå sterkere i et nasjonalt perspektiv. 

Bedriftene i nettverket ser ikke på den interne konkurransen mellom dem som en utfordring.Det vil selvfølgelig være situasjoner der vi alle leverer tilbud, men vi ønsker jo heller at “en av oss” skal få tilslag, enn at jobben går til et byrå fra et annet sted i landet. Derfor ønsker vi heller et fokus på at vi her nord skal spille hverandre gode, enn å konkurrere hverandre ut. Vi skal heller hele tiden strekke oss etter å være den beste versjonen av oss selv, enn å fokusere på å rive andre ned.

Kompetanseheving

– Ved å ha denne typen nettverk vil vi få muligheten til å få større leverandører og bransjefolk til å komme hit og holde fagseminarer og liknende, i stedet for at vi må reise sørover. I tillegg mener vi at samarbeid på tvers av bedrifter og fagområder, vil styrke næringen vår, noe som igjen vil gagne alle kundene våre.

Skallebanken vil fortelle historien om den kreative krafta i det nord. Slik skal de skape en sterk og overbyggende identitet for nettverksmedlemmene. Prosjektet vil også utrede forskjellige former for samarbeidsmodeller på tvers av organisasjonsnummer.

Ønsker flere medlemmer i samarbeidet

Neste steg er et treårig hovedprosjekt, da ønsker initiativtakerne å ha med seg nye medlemmer og samarbeidspartnere fra hele landsdelen.

Om du driver et selskap med flere ansatte eller er freelance, er du like aktuell, og vi oppfordrer alle til å melde seg på Skallebankdagen for å få mer informasjon og for å bidra til å forme prosjektet videre.

Arctic Innovation Week

Skallebankdagen er en av arrangementene i Arctic Innovation Week, og hit kommer også Innovasjon Norge for å informere om sin satsning på kreativ næring. Vi har også et tett samarbeid med Kreativt Forum, som er nasjonal bransjeforening for kommersiell kreativ kommunikasjon, og er glade for at også de kommer på Skallebankdagen. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Det avholdes på UiT – Norges arktiske universitet Harstad, og er en del av programmet i Arctic Innovation Week.

For påmelding, program og mer informasjon, se arrangementet på Facebook: 

INFORMASJON OG PÅMELDING
“Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.”
― Henry Ford
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV
2019-10-17T10:46:48+00:00