Private Barnehagers Landsforbund - DEADLINE MEDIA
Loading...

Historien om de som spiller de viktigste rollene

Private Barnehagers Landsforbund ville sette pris på alle som jobber i barnehage, og sammen med dem jobbet vi frem konseptet som handler om alle rollene de barnehageansatte har for barna våre. Kampanjen består av en hovedfilm og flere småfilmer som rullet i sosiale media, i tillegg til annonser og contentartikler målrettet mot målgruppen – nemlig de som jobber i barnehage. Den ble svært godt mottatt fordi målgruppen kjenner seg igjen i de ulike rollene, og dynamikken mellom dem, å være alt dette for flere barn – samtidig. Et viktig moment i konseptueringen var at det kan bygges ut, og at man kan spille videre på ulike roller, ut fra det kommunikasjonsbehovet man har der og da. Dette er et fokus vi har i flere av våre kundekonsepter, slik at innholdet kan være dynamisk over tid.

Våre tjenester

2019-10-18T09:24:53+00:00